a
september 2022
2022

Het is inmiddels 100 jaar geleden dat het Duitse Instituut voor Standaardisatie (DIN e.V.) de norm DIN 476 ‘Papierformaten’ - met formaten zoals ‘A4’ en ‘A5’ - vaststelde. Inmiddels maken miljoenen mensen wereldwijd dagelijks gebruik van deze formaten papier en weet iedereen wat er bedoeld wordt als je om een A4’tje vraagt. De gedefinieerde afmetingen zijn bijna overal ter wereld de standaard en zijn tegenwoordig vastgelegd in de internationale norm DIN EN ISO 216. Grondlegger van het model was Walter Porstmann, een Duitse ingenieur, wiskundige en standaardisatie-theoreticus. Van 1912 tot 1914 was hij assistent van de Nobelprijswinnaar Wilhelm Ostwald. Ostwald had papierformaten met de beeldverhouding 1:√2 ontwikkeld, het wereldformaat. In 1915 werkte Porstmann als technisch schrijver en in 1917 publiceerde hij zijn boek Normentheorie, dat de aandacht trok van Waldemar Hellmich, de eerste directeur van het Duitse Instituut voor Standaardisatie (DIN). In 1918 schreef Porstmann zijn proefschrift over onderzoek naar de opbouw en combinatie van meetsystemen. In 1920 werd hij lid van de normcommissie van de Duitse industrie, die in 1917 werd opgericht en de voorloper was van het Duitse Instituut voor Normalisatie. Deze publiceerde op 18 augustus 1922 DIN 476 ‘Papierformaten’. Porstmann had het wereldformaat gecombineerd met de metrische oppervlaktemaat: het

AL BIJNA 15 jaar regeert Calibri als de standaard en daarom dominante lettertypekeuze voor Microsoft-systemen. Het is ontelbare keren verschenen in ongeformatteerde Word-documenten, PowerPoint-presentaties en Excel-spreadsheets, een typografisch uitstel voor de verlamde beslissingen. Maar nu is er een nieuwe sans serif in de stad. Eigenlijk vijf: Microsoft heeft aangekondigd dat het van plan is Calibri als standaardlettertype te vervangen door een van de vijf nieuwe lettertypen die begin mei 2022 zijn uitgebracht. Calibri is ontworpen rond het jaar 2005, als onderdeel van een verzameling lettertypen voor verbeterde schermleesbaarheid. Lange tijd hadden computerschermen niet de pixeldichtheid om alle lettertypen getrouw weer te geven; afgeronde hoeken verschenen niet als een boog maar als een trap. Dat veranderde in 2000 met de nieuwe ClearType-technologie van Microsoft, die de resolutie op lcd-schermen optimaliseerde en lettertypen gemakkelijker leesbaar maakte. Het bedrijf hield genoeg van Calibri om het in 2007 de standaard voor Windows Vista te maken. Sindsdien heeft Calibri haar taken met absolute bescheidenheid uitgevoerd. Het werd nooit een typografische lieveling zoals Helvetica, maar het creëerde ook niet veel vijanden. De hoofdprogrammamanager bij Microsoft Office Design geeft aan dat er niets mis is met Calibri. Het is gewoon dat na bijna twee decennia, het misschien

Studio Brandmerk

Kieftskampallee 13
6921 JX Duiven
(06) 239 124 54